בקרי החלפה - שרטוטים

CO17_Back.jpg
ELNet-CO.png

בקר החלפה - דור 1

ניתן לזיהוי בפנל אחורי - קונקטור J5 בעל 7 מהדקים

CO19_Back.jpg
ELNet-CO.png

בקר החלפה - דור 2

ניתן לזיהוי בפנל אחורי - קונקטור J5 בעל 6 מהדקים

CO20_Back.jpg
בקר CO 19.jpg

בקר החלפה - דור 3

ניתן לזיהוי בחזית המכשיר - בורר מצבים