top of page

Flooding sensor

Fls הוא גלאי הצפה המיועד לגילוי נוזלים במקומות המועדים לנזקי הצפות מים
כגון חדרי מכונות , פירים של צנרת , נקודות ניקוז , מחסנים חדרי חשמל ועוד.

הרגש הוא רגש אלקטרוני מתקדם הכולל מגע יבש לחיווי תקלה ומתח 2-10 VDC לזיהוי מצבים של נתק בקו.

הרגש מיועד למבני ציבור ומהווה חלק בלתי נפרד מכל מערכת בקרת מבנה מתקדמת .

מערכות לאיתור הצפות

מוצרים קשורים - 

מערכות בקרה

bottom of page