ElNet VA מדידות חשמל כלליות

רב מודד תלת פאזי.
מאפשר תצוגת זרם תלת פאזית
מאפשר תצוגת מתח תלת פאזית
דיוק מדידה 0.5%.
מסך תצוגה משוכללת עם תאורה אחורית LCD מואר.
התאמה לכל סוגי שנאי הזרם.
התקנה וחיווט קלים ופשוטים.

מוני חשמל

מוצרים קשורים - 

מערכות חשמל