top of page

ElNet LTC בקר לשיפור מקדם הספק

תמיכה ב-עד 16 דרגות הפעלת קבלים.
תצוגה רציפה של כופל הספק
מדידה של מתח, זרם, הספק , מקדם הספק ,אנרגיה , שיאים והרמוניות.
תצוגה שבועית וחודשית ממוצעת של כופל הספק.
זיהוי אוטומטי של ערכי קבלים ( במפעל הלוחות)
הגנת הרמוניות.
הגדרת גבולות להרמוניות , מתח וזרם.
דיוק מדידה 0.2%
1,600 דגימות לכל גל מדידה
איסוף נתוני אנרגיה למשך 6 חודשים.
תצוגת LCD 128X64
תמיכה בריבוי שפות.
ערוץ תקשורת RS485.
תמיכה בפרוטוקלי תקשורת MODBUS וכמו כן (אופציה) BACNET
תמיכה בתקשורת Ethernet (אופציה).
התקנה פשוטה בחזית לוח החשמל.

בקרים לשיפור מקדם הספק

מוצרים קשורים - 

מערכות חשמל

bottom of page