top of page

ElNet LT תעו״ז, הרמוניות

בעל דיוק מדידה 0.2% (0.1% בהזמנה מיוחדת).
1600 דגימות לכל גל ( 3 גלי מתח + 4 גלי זרם ).
אופציה למדידת זרם זליגה וזרם בקו האפס.
איסוף נתוני אנרגיה ל 6 חודשים.
שעון עם תעריפי תעו"ז.
מדידת הרמוניות עד להרמוניה מספר 64.
תמיכה בריבוי שפות לרבות עברית
ערוץ תקשורת RS485.
תמיכה בפרוטוקול תקשורת ModBus.
תכנות יציאה דיגיטלית.
מסך גרפי צבעוני 320X240 באיכות גבוהה.
תצוגת גלים גראפית ותצוגת הרמוניות תלת מיימדית 3D.
התקנת פנל פשוטה וקלה בחזית הלוח.
אופציה לתקשורת TCP/IP , תמיכה בדואר אלקטרוני , וגלישת WEB למכשיר באמצעות דפדפן .
אופציה לפרוטוקול BACnet ואיסוף נתונים מובנה.

מוני אנרגיה, מודדים לאיכות חשמל

מוצרים קשורים - 

מערכות חשמל

bottom of page