top of page

ElNet CO בקר החלפה ח״ח/גנרטור

מערכת אלנט CO מיועדת להחלפה יעילה בין שני מקורות אספקת מתח (חברת חשמל / גנרטור)
בעת תקלה באחת ממערכות אספקת המתח.

המערכת אמינה יותר מכל מערכת חליפית אחרת.

המערכת חוסכת התקנת ממסרי פיקוד והשהייה וממסרי חוסר מתח , בוררים , מדי מתח ועוד.
אלנט CO כולל מסך גרפי צבעוני ידידותי בשפה העברית המאפשר בין היתר את הפעולות הבאות:
– רישום של עד 1000 התראות ואירועי חשמל לרבות תאריך שעה ושנייה.
– תקשורת RS485 לבקרת מבנה בפרוטוקול פתוח . (אופציה)
– הגנה מושלמת על הגנרטור ( Double Interlock ).
-תוכנת בדיקה משוכללת ליצרן הלוח ולמשתמש לבדיקת כל החיווטים והפעולות.
-אפשרות הפעלת גנרטור בתפעול שבת בהתייחס ללוח אסטרונומי עברי.
– שינוי פרמטרים וטיימרים ועוד.
– למערכת תקן ישראלי מלא הכולל EMC ו – Safety .

בקרי החלפה

מוצרים קשורים - 

מערכות חשמל

bottom of page