top of page

חניה חכמה

מערכת חניה חכמה IGP עושה שימוש בטכנולוגיה מתקדמת של ראיה ממוחשבת על מנת לזהות חניה פנויה או חניה תפוסה ואז מדליקה בהתאמה סיגנל מתאים של חניה פנויה או תפוסה בצבע ירוק/אדום /כחול .

המערכת כוללת אפשרות של עד 2 מצלמות אשר מאפשרות זיהוי של עד 3 חניות ביחידה אחת.

סימון מקומות חניה פנויים / תפוסים באמצעות נורות LED אדום/ירוק / כחול .
טכנולוגיה אמינה במיוחד לזיהוי מצב מקום החניה באמצעות מצלמה ( לא אולטרא-סוני )
זיהוי מספרי מכוניות .
איתור מיקום מכונית בחניון.
בטיחות – הזנה במתח נמוך מאוד.
תקשורת Rs485 , TCP/IP
ניטור של 2 מקומות חניה ליחידה.
אופציות :

מערכת שילוט והכוונה מבוססת מסכים 32’
דו"ח אזעקות למטרות תחזוקה הכולל אפשרות לאזעקות תקשורת ותקלות יחידה.
הפקת דו"ח חודשי עם פרוט יומי לגבי כמות שימושים בחניות במבנה.
הפקת גרף יומי הכולל פרופיל שימוש בחניון לפי שעות היום
הצגת נתונים בזמן אמת על גבי תמונות אוטוקאד של החניון .

בקרת חניונים

מוצרים קשורים - 

מערכות בקרה

bottom of page