top of page
superbrain.png

SuperBrain בקר עם ספרית תוכנות

SuperBrain הוא בקר עצמאי ( DDC ) שתוכנן במיוחד
לבקרה ומדידה של מערכות מיזוג אויר, אוורור וחימום
(HVAC) לרבות מערכות אנרגיה, תאורה ושאר מערכות אלקטרו-מכניות בבניין.

SuperBrain הוא בקר אופטימלי לבקרה ממוחשבת של מערכות מיזוג אוורור חימום ואינסטלציה בבנייני ציבור.

SuperBrain  מציע מגוון תוכנות מתקדמות שתוכננו במיוחד
למערכות אלקטרומכניות בבתי מלון, בתי חולים, אוניברסיטאות, מבני ציבור ותעשייה.

bottom of page