top of page

ElNet LTE אנרגיה ומדידות חשמל

LTE-1.png

מדידה של מתח, זרם , אנרגיה ,תדר, הספק וכופל הספק.
מדידה כללית של הרמוניות למתח וזרם  THD-I & THD-V .
מדידה אנרגיה תלת פאזית .
חישוב שיאי ביקוש של הספקים וזרמים.
דיוק 0.2%.
הגדרת יציאה דיגיטאלית בתוכנה.
מסך צבעוני 240×320 באיכות גבוהה.
ערוץ תקשורת RS485 MODBUS.
בקרת סדר פאזות / חוסר פאזה.
התקנת פנל פשוטה וקלה בחזית הלוח

bottom of page