top of page

ElNet COD בקר החלפה ח״ח/ גנרטור

ELNet-COD-catalog.png

מערכת אלנט COD מיועדת להחלפה יעילה בין שני מקורות אספקת מתח ( חברת חשמל / גנרטור ) בעת תקלה באחת מהן, המערכת אמינה יותר מכל מערכת חליפית אחרת וחוסכת התקנת ממסרי פיקוד והשהייה וממסרי חוסר מתח , בוררים, מדי מתח ועוד.


מערכת אלנט COD כוללת מסך ידידותי בשפה העברית המאפשרת בין היתר את הפעולות הבאות:
– תצוגת אינדיקציות המערכת בשפה העברית
– התקנה וחיווט פשוטים ויעילים .
– התקנה על פס דין.
– הגנה מושלמת על הגנרטור ( Double Interlock ) האחת פנימית לבקר והאחת חיצונית .
– שינוי פרמטרים וטיימרים ועוד.

bottom of page