ElNet CO בקר החלפה ח״ח/גנרטור

ELNet-CO.png

מערכת אלנט CO מיועדת להחלפה יעילה בין שני מקורות אספקת מתח (חברת חשמל / גנרטור) בעת תקלה באחת ממערכות אספקת המתח.

המערכת אמינה יותר מכל מערכת חליפית אחרת.

המערכת חוסכת התקנת ממסרי פיקוד והשהייה וממסרי חוסר מתח , בוררים , מדי מתח ועוד.


אלנט CO כולל מסך גרפי צבעוני ידידותי בשפה העברית המאפשר בין היתר את הפעולות הבאות:
– רישום של עד 1000 התראות ואירועי חשמל לרבות תאריך שעה ושנייה.
– תקשורת RS485 לבקרת מבנה בפרוטוקול פתוח .
– הגנה מושלמת על הגנרטור ( Double Interlock ).
-תוכנת בדיקה משוכללת ליצרן הלוח ולמשתמש לבדיקת כל החיווטים והפעולות.
-אפשרות הפעלת גנרטור בתפעול שבת בהתייחס ללוח אסטרונומי עברי.
– שינוי פרמטרים וטיימרים ועוד.
– למערכת תקן ישראלי מלא הכולל EMC ו – Safety.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
ElNet COD בקר החלפה ח"ח/ גנרטור

ElNet COD בקר החלפה ח"ח/ גנרטור

מוצרים קשורים