top of page

CO מערכות לניטור ובקרת גז

co-sensors.png

UniCo הוא רגש ( סנסור) מיועד למדידת רמת גזים רעילים מסוג חמצן
חד פחמני CO שהוא תוצר לוואי של פעול מנועי בנזין בחניונים.
הרגש בעל יציבות מצוינת , כולל רמת תגובה נמוכה לשינויים בטמפרטורה
וגזים אחרים הנמצאים בחניון.


הרגש מוזן ממתח נמוך 24VAC , ומחובר בתקשורת לבקר קומתי שתפקידו
להשתמש במידע המגיע מרגשים בקומה ולהפעיל את מערכת האוורור בהתאם.
היתרון של שימוש ברגש עם תקשורת מתבטא בחיסכון כספי לא מבוטל – חיסכון בחיווט וזאת בהשוואה לרגשים אחרים שמחייבים חיווט ישיר מהרגש לבקר.

CO Controller

SupeBrain CO controller – הוא בקר עצמאי שניתן לתכנות והכולל שעון פנימי המאפשר הפעלת המפוחים על פי ותכנית זמן שבועית ושינויים ברמת ה – CO.

 

הבקר כולל 2 יציאות תקשורת האחת RS485  המיועד לתקשורת עם רגשי ה – CO ו –  TCP/IP לתקשורת עם מחשב הבקרה המרכזי .

bottom of page