CO מערכות לניטור ובקרת גז

co-sensors.png

UniCo הוא רגש ( סנסור) מיועד למדידת רמת גזים רעילים מסוג חמצן
חד פחמני CO שהוא תוצר לוואי של פעול מנועי בנזין בחניונים.
הרגש בעל יציבות מצוינת , כולל רמת תגובה נמוכה לשינויים בטמפרטורה
וגזים אחרים הנמצאים בחניון.


הרגש מוזן ממתח נמוך 24VAC , ומחובר בתקשורת לבקר קומתי שתפקידו
להשתמש במידע המגיע מרגשים בקומה ולהפעיל את מערכת האוורור בהתאם.
היתרון של שימוש ברגש עם תקשורת מתבטא בחיסכון כספי לא מבוטל – חיסכון בחיווט וזאת בהשוואה לרגשים אחרים שמחייבים חיווט ישיר מהרגש לבקר.

CO Controller

SupeBrain CO controller – הוא בקר עצמאי שניתן לתכנות והכולל שעון פנימי המאפשר הפעלת המפוחים על פי ותכנית זמן שבועית ושינויים ברמת ה – CO.

 

הבקר כולל 2 יציאות תקשורת האחת RS485  המיועד לתקשורת עם רגשי ה – CO ו –  TCP/IP לתקשורת עם מחשב הבקרה המרכזי .

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom