SuperBrain FC

SuperBrain FC הוא בקר שניתן לתכנון אשר תוכנן
במיוחד לבקרת מזגנים , יחידות מפוח-נחשון, יחידות AW
יחידות VAV ועוד.

SuperBrain FC הוא הפיתון האופטימלי לבקרה יחידות
מיזוג עם מספר הפעלות של מהירות מפוח , בקרת גופי חימום
בקרת ברזי מים חמים /קרים ותריסים ממונעים.